colofon

Het Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie verschijnt twee keer per jaar. Een abonnement kost 20 euro. Studenten betalen 15 euro. Abonneren kan via deze website (klik op ‘abonneren’ in menu).

Adres: Poststraat 6 9712 ER Groningen

E-mail: tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl

Bankrekeningnummer: 5859344

IBAN: NL14 INGB 0005 859344

BIC: INGBNL2A

ISSN 0922-3312

Samenstelling redactie

Remco Bronkhorst (hoofdredacteur)
Fleur Dijkstra (PR)
Tamara Dijkstra
Jord Hilbrants (beeldredactie)
Merit Hondelink
Rian Lenting (PR)
Fardau Mulder (secretaris)
Yannick de Raaff (recensies)
Iris Rom (administratie)
Pim Schievink (webmaster)
Jorn Seubers
Caroline van Toor
Theo Verlaan
Mirjam de Vries
Evelien Witmer

Adviesraad

Prof. dr. P.A.J. Attema (RUG)
Prof. dr. G.J.L.M. Burgers (VU)
Prof. dr. R.F. Docter (UGent)
Prof. dr. E.M. Moormann (RU Nijmegen)
Prof. dr. J. Poblome (KULeuven)
Dr. W.D.J. van de Put (NIA)
Dr. T.D. Stek (KNIR)
Prof. dr. M.J. Versluys (UL)
Dr. G.J.M. van Wijngaarden (UvA)

Overig

Opmaak: Hannie Steegstra

Drukwerk: Barkhuis Publishing Eelde (www.barkhuis.nl)

Overige TMA e-mail adressen:
Administratie (leden en financiƫn): administratie@mediterrane-archeologie.nl
Recensieredactie: recensies@mediterrane-archeologie.nl
Beeldredactie: beeld@mediterrane-archeologie.nl
PR: pr@mediterrane-archeologie.nl
Webmaster: webmaster@mediterrane-archeologie.nl
Introredactie: intro@mediterrane-archeologie.nl