colofon

Het Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie verschijnt twee keer per jaar. Een abonnement kost 20 euro. Studenten betalen 15 euro. Abonneren kan via deze website (klik op ‘abonneren’ in menu).

Adres: Poststraat 6 9712 ER Groningen

E-mail: tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl

Bankrekeningnummer: 5859344

IBAN: NL14 INGB 0005 859344

BIC: INGBNL2A

ISSN 0922-3312

Samenstelling redactie

Remco Bronkhorst (hoofdredacteur, webmaster)
Fleur Dijkstra
Tamara Dijkstra
Jord Hilbrants (beeldredactie)
Merit Hondelink
Rian Lenting (PR)
Yannick de Raaff (recensies)
Iris Rom (administratie)
Jacqueline Röring
Pim Schievink
Jorn Seubers
Caroline van Toor (secretaris)
Theo Verlaan
Mirjam de Vries
Evelien Witmer (PR)

Adviesraad

Prof. dr. P.A.J. Attema (RUG)
Prof. dr. G.J.L.M. Burgers (VU)
Prof. dr. R.F. Docter (UGent)
Prof. dr. E.M. Moormann (RU Nijmegen)
Dr. J. Pelgrom (KNIR)
Prof. dr. J. Poblome (KULeuven)
Prof. dr. M.J. Versluys (UL)
Dr. G.J.M. van Wijngaarden (UvA)

Overig

Opmaak: Hannie Steegstra

Drukwerk: Barkhuis Publishing Eelde (www.barkhuis.nl)

Overige TMA e-mail adressen:
Administratie (leden en financiën): administratie@mediterrane-archeologie.nl
Recensieredactie: recensies@mediterrane-archeologie.nl
Beeldredactie: beeld@mediterrane-archeologie.nl
PR: pr@mediterrane-archeologie.nl
Webmaster: webmaster@mediterrane-archeologie.nl
Introredactie: intro@mediterrane-archeologie.nl