tma0708


Skip to TMA 8

TMA 7 – Archeologie en politiek

Bouwpolitiek in Athene vanaf de archaïsche periode tot de tweede eeuw na Christus.

Menne Kosian

:download pdf:

Cultuurbehoud en Overheid

Bert Nijboer

:download pdf:

Kanttekeningen bij de archeologische politiek van Bulgarije en Israel

Willem M. van Haarlem

:download pdf:

Wroeten in het eigen verleden: over de noodzaak van de wetenschapsgeschiedenis van de archeologie

Romke Visser

:download pdf:

Politiek en nationalisme in de Israëlische archeologie

C.H.J. de Geus

:download pdf:

Havenaanleg en woningbouw in Ostia

Thea L. Heres

:download pdf:

TMA 8 – De Ramp

Seismische archeologie, vragen aan een nieuwe discipline

Peter Attema in gesprek met Emanuela Guidoboni

:download pdf:

Archeologie en historische seismologie

Emanuela Guidoboni

:download pdf:

Verwoesting door een aardbeving

Margriet Haagsma en Reinder Reinders

:download pdf:

Schatten, gravers en verzamelaars. Een essay over het verzamelen van archeologica

Steven E. Hijmans

:download pdf:

Houten meubels in Herculaneum. Buitengewone conservering door een natuurramp

Stephan T.A.M. Mols

:download pdf:

Threats to the Etruscan heritage

Diura Thoden van Velzen

:download pdf:

Archeologie in nood. Een oproep tot discussie

G.A. van der Kleij

:download pdf: