welkom

TMA supplement 2:
Breaking bounderies:
Connecting the Aegean Bronze Age

Klik hier

english

TMA is een actueel Nederlandstalig tijdschrift dat al sinds 1988 verslag doet van archeologisch onderzoek in het mediterrane gebied. De redactie stelt zich ten doel een platform te bieden voor de presentatie van recent archeologisch onderzoek. TMA is een halfjaarlijks tijdschrift; ieder jaar verschijnt een regulier nummer en een themanummer. Regelmatig wordt er bij het themanummer ook een symposium georganiseerd. Voorbeelden van thema’s die in TMA aan bod komen, zijn landschapsarcheologie, archeozoölogie, architectuur, gender en religie.

Aan de hand van onder andere artikelen, besprekingen van recent verschenen boeken en introducties van nieuw onderzoek volgt TMA de ontwikkelingen in de archeologie van de mediterrane wereld op de voet. TMA bevat rijk geïllustreerde bijdragen van zowel gevestigde archeologen, als jonge onderzoekers. De artikelen zijn wetenschappelijk, informatief en toegankelijk voor iedereen die zich interesseert voor de mediterrane archeologie.

Het TMA archief met alle recensies, onderzoeksintroducties en artikelen van een jaar oud is gratis te raadplegen via deze website of rechtstreeks via Academia!


 

Call for Papers

Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie 66 – Productie en distributie

 
Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie (TMA) nodigt beginnende en gevorderde onderzoekers uit om een abstract in te dienen voor een artikel in TMA 66, over ‘Productie en distributie’.

De grondslag van iedere economie ligt in productie en distributie; in de Oudheid was dat niet anders. Een groot deel van de bevolking, zowel tot slaaf gemaakt als vrij, was hiermee gemoeid. Gewassen werden verbouwd (graan), grondstoffen gedolven (steen, metalen), verzameld (wol) of anderszins gewonnen (zout, purperslakken). Deze ruwe materialen werden verwerkt tot etenswaren (brood, wijn, olijfolie), halffabricaten (bakstenen, linnen), gebruiksvoorwerpen (kleding, aardewerk) en gebouwen. Van basisbehoeften tot luxegoederen: het themanummer van onze 33ste jaargang is gewijd aan ambachtslieden en arbeidskrachten en de manier waarop zij goederen produceerden en distribueerden.

We verwelkomen bijdragen in de vorm van zowel casestudies als theoretische benaderingen die betrekking hebben op de archeologie van de mediterrane wereld en haar aangrenzende gebieden. Hierbij valt ook te denken aan onderzoek met een historische of epigrafische inslag.

Richtlijnen en tijdlijn
Geïnteresseerden kunnen tot en met woensdag 31 maart 2021 een voorlopige titel, een abstract van ca. 250 woorden en een korte auteursomschrijving opsturen naar tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl. Vragen en opmerkingen kunnen ook naar dit adres. Artikelen in TMA worden geschreven in het Nederlands en hebben een omvang van 1500-3000 woorden. De richtlijnen zijn te vinden op tijdschrift.mediterrane-archeologie.nl/voor-auteurs/.

Deadline abstracts         31 maart 2021
Deadline artikel             31 juli 2021
Publicatie TMA 66          winter 2021/2022

Andere publicatiemogelijkheden in TMA
Introducties op nieuw onderzoek. Onderzoekers die recent begonnen zijn met een promotie-, postdoc-, of ander onderzoeksproject met betrekking tot de mediterrane wereld kunnen een introductie op hun onderzoek publiceren in TMA. Contactadres: tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl.
Recensies. Heb je interesse in het recenseren van een recente publicatie voor TMA? Voorstellen kunnen worden gestuurd naar recensies@mediterrane-archeologie.nl.

Over TMA
TMA biedt sinds de oprichting in 1988 zowel beginnende als gevestigde onderzoekers de mogelijkheid nieuw onderzoek te publiceren. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar, waarbij het tweede nummer een themanummer is. Iedere uitgave bevat artikelen, recensies van vakliteratuur en introducties op nieuw onderzoek. Bijdragen zijn in het Nederlands geschreven; niet-Nederlandstalige auteurs verbonden aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit mogen hun bijdrage in het Engels aanleveren. Het tijdschrift richt zich op een publiek van archeologen en andere geïnteresseerden.