TMA biedt zowel beginnende als gevestigde onderzoekers de kans hun onderzoek te publiceren. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar. Bijdragen zijn in principe in het Nederlands, maar voor niet-Nederlandstalige auteurs kunnen uitzonderingen worden gemaakt (informeer hiervoor bij de redactie).

TMA is een tijdschrift dat zich richt op een Nederlandstalig publiek van archeologen en andere geïnteresseerden. Auteurs mogen uitgaan van een algemeen kennisniveau van ons publiek met betrekking tot de Oudheid, maar specialistisch jargon dient te worden toegelicht of vermeden.

Publicatieovereenkomst

Bij het publiceren in TMA geeft u aan akkoord te gaan met de volgende regels.

  • TMA wordt primair in gedrukte vorm uitgegeven.
  • Digitale publicatie van recensies en introducties op de TMA-website volgt kort na de gedrukte publicatie. Digitale publicatie van artikelen op de TMA-website volgt één jaar daarna.[1]
  • De auteur ontvangt direct na uitgave een digitale overdruk van zijn of haar bijdrage. Wij vragen auteurs van artikelen om de verspreiding van hun bijdrage te beperken tot gebruik voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden en het dus niet beschikbaar te stellen op een persoonlijke website (bijv. Academia), voordat het verschenen is op de TMA-website (i.e. een jaar na publicatie). Auteurs van recensies en introducties mogen hun overdruk direct na ontvangst naar eigen inzicht delen.

Redactieproces

TMA werkt met single blind peer review. Bijdragen worden in twee rondes geredigeerd. De originele tekst wordt, met verbeteringen en commentaren in Track Changes, na elke ronde aan u geretourneerd. Na de eerste redactieronde besluit de redactie of een bijdrage publicabel is of niet. In het laatste geval kan een bijdrage geweigerd worden.

Elke redactieronde wordt gedaan door twee redacteurs. Hun commentaren worden geanonimiseerd. Na elke redactieronde verwacht de redactie zo spoedig mogelijk een verbeterde versie retour. Voor publicatie stuurt de redactie u nog een digitale proefdruk ter controle van de opmaak.

NB: Per 2022 zal het redactieproces iets veranderen. Vanaf dan gaan we geleidelijk over naar een double blind peer review in aanvulling op het hierboven beschreven proces.

[1] TMA is bezig om publicaties tevens beschikbaar te maken via een open access platform.