Het Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie verschijnt twee keer per jaar. Een abonnement kost €20,-  (studenten betalen €15,-). Abonneren kan via deze website (klik op ‘abonneren’ in menu). Losse nummers nabestellen kan voor €12,- per nummer. Neem via onderstaand emailadres contact met ons op.

Adres: Poststraat 6, 9712 ER Groningen
E-mail: tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl
Bankrekeningnummer: 5859344
IBAN: NL14 INGB 0005 859344
BIC: INGBNL2A
ISSN 0922-3312

Redactie

Jens Brinkers
Remco Bronkhorst
Danise van Hal (recensieredactie)
Youri ter Horst (beeldredactie, website)
Sjoukje Kamphorst (administratie)
Rian Lenting (PR)
Sandra de Regt (PR)
Tanya Sieiro van der Beek
Caroline van Toor (hoofdredactie)
Robin van Vliet
Marcello de Vos (hoofdredactie)

Adviesraad

Prof. dr. P.A.J. Attema (RUG)
Prof. dr. A.N. Brysbaert (NIA)
Prof. dr. G.J.L.M. Burgers (VU)
Prof. dr. R.F. Docter (UGent)
Prof. dr. J. Poblome (KULeuven)
Prof. dr. T.D. Stek (KNIR)
Prof. dr. A. Van Oyen (RU Nijmegen)
Prof. dr. M.J. Versluys (UL)
Dr. G.J.M. van Wijngaarden (UvA)

Vormgeving en druk

Opmaak binnenwerk: Hannie Steegstra
Cover: wisselend
Drukwerk: Barkhuis Publishing Eelde (www.barkhuis.nl)

Overige TMA e-mailadressen

Ledenadministratie en adreswijzigingen: administratie@mediterrane-archeologie.nl
Recensieredactie: recensies@mediterrane-archeologie.nl
Beeldredactie: beeld@mediterrane-archeologie.nl
PR: pr@mediterrane-archeologie.nl
Webmaster: webmaster@mediterrane-archeologie.nl