• Nieuw: TMA 70

  • Extra uitgave: TMA Supplement 2

  • Word abonnee

  • Bekijk ons archief

Over TMA

english

TMA is een actueel Nederlandstalig tijdschrift dat al sinds 1988 verslag doet van archeologisch onderzoek in het mediterrane gebied. De redactie stelt zich ten doel een platform te bieden voor de presentatie van recent archeologisch onderzoek. TMA is een halfjaarlijks tijdschrift; ieder jaar verschijnt een regulier nummer en een themanummer. Regelmatig wordt er bij het themanummer ook een symposium georganiseerd. Voorbeelden van thema’s die in TMA aan bod komen, zijn landschapsarcheologie, archeozoölogie, architectuur, gender en religie.

Aan de hand van onder andere artikelen, besprekingen van recent verschenen boeken en introducties van nieuw onderzoek volgt TMA de ontwikkelingen in de archeologie van de mediterrane wereld op de voet. TMA bevat rijk geïllustreerde bijdragen van zowel gevestigde archeologen, als jonge onderzoekers. De artikelen zijn wetenschappelijk, informatief en toegankelijk voor iedereen die zich interesseert voor de mediterrane archeologie.

Het TMA-archief met alle recensies, onderzoeksintroducties en artikelen is gratis te raadplegen via deze website of rechtstreeks via Academia!

Open Access

Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie is over op Diamond Open Access. Onze publicaties worden digitaal beschikbaar gesteld zonder financiële of technische belemmeringen; ons papieren tijdschrift blijft gewoon verschijnen zoals u dat van ons gewend bent. Dit betekent ook dat oudere bijdragen vrij toegankelijk zullen worden. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar het hanteren van een CC BY-NC-SA 4.0 licentie. We doen ons best om de rechten van alle rechthebbenden en auteurs te respecteren. Wanneer u in het verleden een bijdrage in TMA heeft gepubliceerd en bezwaar heeft tegen het digitaal beschikbaar maken van uw bijdrage of wanneer u uw bijdrage graag onder een andere licentie digitaal beschikbaar wilt stellen, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar  tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl.

Over TMA

TMA biedt sinds de oprichting in 1988 zowel beginnende als gevestigde onderzoekers de mogelijkheid nieuw onderzoek te publiceren. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar, waarbij het tweede nummer een themanummer is. Iedere uitgave bevat artikelen, recensies van vakliteratuur en introducties op nieuw onderzoek. Bijdragen zijn in het Nederlands geschreven; niet-Nederlandstalige auteurs verbonden aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit mogen hun bijdrage in het Engels aanleveren. Het tijdschrift richt zich op een publiek van archeologen en andere geïnteresseerden.