• Nieuw: TMA 69

  • Extra uitgave: TMA Supplement 2

  • Word abonnee

  • Bekijk ons archief

Over TMA

english

TMA is een actueel Nederlandstalig tijdschrift dat al sinds 1988 verslag doet van archeologisch onderzoek in het mediterrane gebied. De redactie stelt zich ten doel een platform te bieden voor de presentatie van recent archeologisch onderzoek. TMA is een halfjaarlijks tijdschrift; ieder jaar verschijnt een regulier nummer en een themanummer. Regelmatig wordt er bij het themanummer ook een symposium georganiseerd. Voorbeelden van thema’s die in TMA aan bod komen, zijn landschapsarcheologie, archeozoölogie, architectuur, gender en religie.

Aan de hand van onder andere artikelen, besprekingen van recent verschenen boeken en introducties van nieuw onderzoek volgt TMA de ontwikkelingen in de archeologie van de mediterrane wereld op de voet. TMA bevat rijk geïllustreerde bijdragen van zowel gevestigde archeologen, als jonge onderzoekers. De artikelen zijn wetenschappelijk, informatief en toegankelijk voor iedereen die zich interesseert voor de mediterrane archeologie.

Het TMA-archief met alle recensies, onderzoeksintroducties en artikelen van een jaar oud is gratis te raadplegen via deze website of rechtstreeks via Academia!

Call for Papers TMA 72

Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie (TMA) nodigt beginnende en gevorderde onderzoekers uit om een abstract in te dienen voor een artikel in TMA 72 over ‘hergebruik en recyclen in de archeologie’.

De huidige massaconsumptie en fast-fashion trends zorgen ervoor dat er de laatste tijd steeds meer aandacht wordt besteed aan hergebruik en recycling. De archeologie laat echter zien dat duurzaam omgaan met materiaal van alle tijden is. In vrijwel iedere periode en regio zijn voorbeelden te vinden van objecten die werden hergebruikt of gerepareerd. Zo was het in de prehistorie gebruikelijk om delen van gebroken werktuigen om te vormen tot kleinere werktuigen, met name wanneer goed basismateriaal schaars was. Een ander voorbeeld is het opduiken van oudere, versleten en gerepareerde, voorwerpen in een nieuwere context, wat getuigt van langdurig gebruik van objecten van speciale waarde. Hoewel de motieven voor hergebruik verschillend kunnen zijn en niet per se te maken hoeven hebben met bewuste duurzaamheid, vormen dergelijke voorbeelden een inspiratie voor het heden.

Op welke manier ging men in het verleden om met grondstoffen, bezittingen en (graf)architectuur? En welke lessen kunnen we trekken uit de archeologie als het gaat om duurzaam leven? Voor dit themanummer zijn we op zoek naar bijdragen die zich richtten op hergebruik en recycling in de archeologie van de mediterrane wereld en haar aangrenzende gebieden.

Richtlijnen en tijdlijn voor artikelen

Geïnteresseerden kunnen tot en met dinsda 30 april 2024 een voorlopige titel, een abstract van ca. 250 woorden en een korte auteursomschrijving opsturen naar tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl. Artikelen in TMA worden geschreven in het Nederlands en hebben een omvang van 1500-3000 woorden. De richtlijnen zijn te vindt u hier.

Deadline abstracts    30 april 2024
Deadline article         31 juli 2024
Publication TMA 72   winter 2024/2025

Open Access

Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie gaat binnenkort over op Diamond Open Access. Onze publicaties zullen vanaf dat moment digitaal beschikbaar worden gesteld zonder financiële of technische belemmeringen; ons papieren tijdschrift blijft gewoon verschijnen zoals u dat van ons gewend bent. Dit betekent ook dat oudere bijdragen vrij toegankelijk zullen worden. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar het hanteren van een CC BY-NC-SA 4.0 licentie. We doen ons best om de rechten van alle rechthebbenden en auteurs te respecteren. Wanneer u in het verleden een bijdrage in TMA heeft gepubliceerd en bezwaar heeft tegen het digitaal beschikbaar maken van uw bijdrage of wanneer u uw bijdrage graag onder een andere licentie digitaal beschikbaar wilt stellen, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar  tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl.

Over TMA

TMA biedt sinds de oprichting in 1988 zowel beginnende als gevestigde onderzoekers de mogelijkheid nieuw onderzoek te publiceren. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar, waarbij het tweede nummer een themanummer is. Iedere uitgave bevat artikelen, recensies van vakliteratuur en introducties op nieuw onderzoek. Bijdragen zijn in het Nederlands geschreven; niet-Nederlandstalige auteurs verbonden aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit mogen hun bijdrage in het Engels aanleveren. Het tijdschrift richt zich op een publiek van archeologen en andere geïnteresseerden.