• Nieuw: TMA 66 - Productie en distributie!

  • Extra uitgave: TMA Supplement 2

  • Word abonnee

  • Bekijk ons archief

Over TMA

english

TMA is een actueel Nederlandstalig tijdschrift dat al sinds 1988 verslag doet van archeologisch onderzoek in het mediterrane gebied. De redactie stelt zich ten doel een platform te bieden voor de presentatie van recent archeologisch onderzoek. TMA is een halfjaarlijks tijdschrift; ieder jaar verschijnt een regulier nummer en een themanummer. Regelmatig wordt er bij het themanummer ook een symposium georganiseerd. Voorbeelden van thema’s die in TMA aan bod komen, zijn landschapsarcheologie, archeozoölogie, architectuur, gender en religie.

Aan de hand van onder andere artikelen, besprekingen van recent verschenen boeken en introducties van nieuw onderzoek volgt TMA de ontwikkelingen in de archeologie van de mediterrane wereld op de voet. TMA bevat rijk geïllustreerde bijdragen van zowel gevestigde archeologen, als jonge onderzoekers. De artikelen zijn wetenschappelijk, informatief en toegankelijk voor iedereen die zich interesseert voor de mediterrane archeologie.

Het TMA-archief met alle recensies, onderzoeksintroducties en artikelen van een jaar oud is gratis te raadplegen via deze website of rechtstreeks via Academia!

Call for Papers TMA 70 – Fraude en fictie in de archeologie

Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie (TMA) nodigt beginnende en gevorderde onderzoekers uit om een abstract in te dienen voor een artikel in TMA 70 over ‘Fraude en fictie in de archeologie’.

Beweringen over het verleden op basis van niet-wetenschappelijke redenaties kom je overal tegen, op televisie en in films, maar ook in gesprekken op verjaardagen. Sommige lijken plausibel (e.g. de Hut van Romulus, archeoastronomie), andere zijn bizar (piramiden in Bosnië, Atlantis). Ze worden vooral gedaan door niet-archeologen, maar niet uitsluitend. Daarnaast kent archeologie voorbeelden van fraude, zoals manipulatie en vervalsing van archeologische en historische gegevens om een bepaalde these te ondersteunen. Dergelijke vervalsingen zijn vaak moeilijk te bewijzen (e.g. de Veleia-graffiti) en kunnen leiden tot heftige discussies onder experts (zie recentelijk de hiëroglyfische inscripties van James Mellaart). Fraude is ook sterk verbonden met vervalste artefacten in de handel van antieke kunst.

Fraude en (pseudoarcheologische) fictie in de archeologie doen vragen rijzen over ethiek, de grenzen van de wetenschap en van populariserende publieksbenaderingen. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Hoe moeten experts hiermee omgaan? We verwelkomen bijdragen over dit thema binnen de archeologie van de mediterrane wereld en haar aangrenzende gebieden.

Richtlijnen en tijdlijn voor artikelen
Geïnteresseerden kunnen tot en met zondag 5 februari 2023 een voorlopige titel, een abstract van ca. 250 woorden en een korte auteursomschrijving opsturen naar tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl. Artikelen in TMA worden geschreven in het Nederlands en hebben een omvang van 1500-3000 woorden. De richtlijnen zijn te vinden op tijdschrift.mediterrane-archeologie.nl/voor-auteurs.

Deadline abstracts: 5 februari 2023
Deadline artikel: 31 juli 2023
Publicatie TMA 70: winter 2023/2024

Andere publicatiemogelijkheden in TMA
Onderzoekers die een introductie op een recent gestart onderzoeksproject willen publiceren kunnen contact opnemen met tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl. Voorstellen voor het schrijven van een recensie van een recente publicatie kunt u sturen naar recensies@mediterrane-archeologie.nl.

Over TMA
TMA biedt sinds de oprichting in 1988 zowel beginnende als gevestigde onderzoekers de mogelijkheid nieuw onderzoek te publiceren. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar; het tweede nummer is een themanummer. Iedere uitgave bevat artikelen, recensies van vakliteratuur en introducties op nieuw onderzoek. Bijdragen zijn in het Nederlands geschreven; niet-Nederlandstalige auteurs verbonden aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit mogen hun bijdrage in het Engels aanleveren. Het tijdschrift richt zich op een publiek van archeologen en andere geïnteresseerden.