• Nieuw: TMA 68

  • Extra uitgave: TMA Supplement 2

  • Word abonnee

  • Bekijk ons archief

Over TMA

english

TMA is een actueel Nederlandstalig tijdschrift dat al sinds 1988 verslag doet van archeologisch onderzoek in het mediterrane gebied. De redactie stelt zich ten doel een platform te bieden voor de presentatie van recent archeologisch onderzoek. TMA is een halfjaarlijks tijdschrift; ieder jaar verschijnt een regulier nummer en een themanummer. Regelmatig wordt er bij het themanummer ook een symposium georganiseerd. Voorbeelden van thema’s die in TMA aan bod komen, zijn landschapsarcheologie, archeozoölogie, architectuur, gender en religie.

Aan de hand van onder andere artikelen, besprekingen van recent verschenen boeken en introducties van nieuw onderzoek volgt TMA de ontwikkelingen in de archeologie van de mediterrane wereld op de voet. TMA bevat rijk geïllustreerde bijdragen van zowel gevestigde archeologen, als jonge onderzoekers. De artikelen zijn wetenschappelijk, informatief en toegankelijk voor iedereen die zich interesseert voor de mediterrane archeologie.

Het TMA-archief met alle recensies, onderzoeksintroducties en artikelen van een jaar oud is gratis te raadplegen via deze website of rechtstreeks via Academia!

Open Access

Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie gaat binnenkort over op Diamond Open Access. Onze publicaties zullen vanaf dat moment digitaal beschikbaar worden gesteld zonder financiële of technische belemmeringen; ons papieren tijdschrift blijft gewoon verschijnen zoals u dat van ons gewend bent. Dit betekent ook dat oudere bijdragen vrij toegankelijk zullen worden. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar het hanteren van een CC BY-NC-SA 4.0 licentie. We doen ons best om de rechten van alle rechthebbenden en auteurs te respecteren. Wanneer u in het verleden een bijdrage in TMA heeft gepubliceerd en bezwaar heeft tegen het digitaal beschikbaar maken van uw bijdrage of wanneer u uw bijdrage graag onder een andere licentie digitaal beschikbaar wilt stellen, dan kunt u voor 1 januari 2024 contact met ons opnemen door te mailen naar  tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl.

Call for Papers

Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie 71

Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie (TMA) nodigt beginnende en gevorderde onderzoekers uit om een abstract in te dienen voor een artikel in TMA 71. We verwelkomen bijdragen in de vorm van zowel casestudies als theoretische benaderingen die betrekking hebben op de archeologie van de mediterrane wereld en haar aangrenzende gebieden. Hierbij valt ook te denken aan onderzoek met een historische of epigrafische inslag.

Richtlijnen en tijdlijn voor artikelen

Geïnteresseerden kunnen tot en met maandag 30 oktober 2023 een voorlopige titel, een abstract van ca. 250 woorden en een korte auteursomschrijving opsturen naar tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl. Artikelen in TMA worden geschreven in het Nederlands en hebben een omvang van 1500-3000 woorden. De richtlijnen zijn te vinden op tijdschrift.mediterrane-archeologie.nl/voor-auteurs/.

Deadline abstracts    30 oktober 2023
Deadline artikel         31 januari 2024
Publicatie TMA 71      zomer 2024

Andere publicatiemogelijkheden in TMA

Onderzoekers die een introductie op een recent gestart onderzoeksproject willen geven nodigen wij uit om contact op te nemen met tijdschrift@mediterrane-archeologie.nl. Wij ontvangen ook graag voorstellen voor recensies van recente publicaties, op recensies@mediterrane-archeologie.nl.

Over TMA

TMA biedt sinds de oprichting in 1988 zowel beginnende als gevestigde onderzoekers de mogelijkheid nieuw onderzoek te publiceren. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar, waarbij het tweede nummer een themanummer is. Iedere uitgave bevat artikelen, recensies van vakliteratuur en introducties op nieuw onderzoek. Bijdragen zijn in het Nederlands geschreven; niet-Nederlandstalige auteurs verbonden aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit mogen hun bijdrage in het Engels aanleveren. Het tijdschrift richt zich op een publiek van archeologen en andere geïnteresseerden.