welkom

english

TMA is een actueel Nederlandstalig tijdschrift dat al sinds 1988 verslag doet van archeologisch onderzoek in het mediterrane gebied. De redactie stelt zich ten doel een platform te bieden voor de presentatie van recent archeologisch onderzoek. TMA is een halfjaarlijks tijdschrift; ieder jaar verschijnt een regulier nummer en een themanummer. Regelmatig wordt er bij het themanummer ook een symposium georganiseerd. Voorbeelden van thema’s die in TMA aan bod komen, zijn landschapsarcheologie, archeozoölogie, architectuur, gender en religie.

Aan de hand van onder andere artikelen, besprekingen van recent verschenen boeken en introducties van nieuw onderzoek volgt TMA de ontwikkelingen in de archeologie van de mediterrane wereld op de voet. TMA bevat rijk geïllustreerde bijdragen van zowel gevestigde archeologen, als jonge onderzoekers. De artikelen zijn wetenschappelijk, informatief en toegankelijk voor iedereen die zich interesseert voor de mediterrane archeologie.

Het TMA archief met alle recensies, onderzoeksintroducties en artikelen van een jaar oud is gratis te raadplegen via deze website of rechtstreeks via Academia!

Call for Abstracts

Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie 65

Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie (TMA) nodigt beginnende en gevestigde onderzoekers uit om een abstract in te dienen voor een artikel in de 65ste uitgave van TMA. We verwelkomen bijdragen in de vorm van casestudies tot theoretische benaderingen die betrekking hebben op de archeologie van de mediterrane wereld en haar aangrenzende gebieden. Hierbij valt ook te denken aan onderzoek met een historische of epigrafische inslag.

Richtlijnen en tijdlijn
Geïnteresseerden worden gevraagd om uiterlijk zondag 25 oktober 2020 een voorlopige titel, een abstract van ca. 250 woorden en een korte auteursomschrijving te sturen naar secretaris@mediterrane-archeologie.nl. Vragen en opmerkingen kunnen ook naar dit adres. Artikelen in TMA worden geschreven in het Nederlands en hebben een omvang van 1500-3000 woorden. Verdere richtlijnen zijn te vinden op onze website via tijdschrift.mediterrane-archeologie.nl/voor-auteurs/.

Deadline abstracts         25 oktober 2020
Deadline artikel             31 januari 2021
Publicatie TMA 65          zomer 2021

Introducties op nieuw onderzoek
Voor onderzoekers die recent begonnen zijn met een promotie-, postdoc-, of ander onderzoeksproject met betrekking tot de mediterrane wereld is er de mogelijkheid om een korte introductie op hun onderzoek te publiceren in TMA. Neem bij interesse contact met ons op via secretaris@mediterrane-archeologie.nl.

Over TMA
TMA biedt sinds de oprichting in 1988 zowel beginnende als gevestigde onderzoekers de mogelijkheid nieuw onderzoek te publiceren. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar, waarbij het tweede nummer een themanummer is. Iedere uitgave bevat artikelen, recensies van vakliteratuur en introducties op nieuw onderzoek. Bijdragen zijn in het Nederlands geschreven; niet-Nederlandstalige auteurs verbonden aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit mogen hun bijdrage in het Engels aanleveren. Het tijdschrift richt zich op een publiek van archeologen en andere geïnteresseerden.